• BFK Finanse Sp. z o. o.
  • Z siedzibą w Markach, ul. Sokola 15, 05-270 Marki
  • tel.: +48 500 212 535
  • sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie.
  • XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS 0000298640, NIP: 525-241-92-96, bok@bfkfinanse.pl